Tag Archives: duplicate finder

Vistanita Duplicate Finder v3.9.6 – شناسایی و حذف فایل های مشابه و تکراری سیستم

Vistanita Duplicate Finder v3.9.6 – شناسایی و حذف فایل های مشابه و تکراری سیستم

شاید شما نیز تا به حال به این مشکل برخورد کرده باشید که در هارد خودتان با فایل های مشابه روبه رو شده اید . منظور ما از فایل های مشابه چیست؟ به عنوان مثال شما فایل نصب یک برنامه را در درایو C خود ذخیره کرده اید و از همان فایل یک کپی تهیه کرده اید و با همان مشخصات را در درایو D خود نیز نگهداری می کنید. حال اگر این فایل دارای حجم زیادی باشد چه !؟ … ادامه مطلب …

Duplicate File Cleaner v2.5.2.141 – جستجو و پاکسازی فایل های تکراری سیستم

Duplicate File Cleaner v2.5.2.141 – جستجو و پاکسازی فایل های تکراری سیستم

شاید شما نیز تا به حال به این مشکل برخورد کرده باشید که در هارد خودتان با فایل های مشابه روبه رو شده اید . منظور ما از فایل های مشابه چیست؟ به عنوان مثال شما فایل نصب یک برنامه را در درایو C خود ذخیره کرده اید و از همان فایل یک کپی تهیه کرده اید و با همان مشخصات را در درایو D خود نیز نگهداری می کنید. حال اگر این فایل دارای حجم زیادی باشد چه !؟ … ادامه مطلب …