Tag Archives: تایمر خاموش شدن سیستم

AutoTurnOff v6.19 – تایمری مفید برای خاموش شدن سیستم شما در ساعت معین

AutoTurnOff v6.19 – تایمری مفید برای خاموش شدن سیستم شما در ساعت معین

شاید شما نیز یکی از کاربران اینترنت باشید که از خطوط ADSL استفاده می کنید و مانند بسیاری دیگر ازکاربران دارای ADSL همواره در حال دانلود فایل های مختلف از اینترنت می باشد. مسلما شما نیز به این مشکل برخورد کرده اید که پس از دانلود یک فایل و اتمام عملیات دانلود سیستم شما مدتی را بیکار و بلا استفاده روشن مانده و بدون هیچ استفاده مفیدی روشن است. برای رفع چنین مشکلی نیاز زمان بندی برای خاموش نمودن سیستم … ادامه مطلب …